Perheoikeus

Asianajotoimisto Salo & Salo Oy palvelee asiakkaitaan erityisellä ammattitaidolla seuraavissa perheoikeudellisissa asioissa:

 • Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • Lapsen elatus
 • Isyys ja adoptio
 • Ositukset ja avioehtosopimukset

Lakimiehemme toimivat myös jatkuvasti käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina riitaisissa avioerotilanteissa, joissa omaisuuden ositusta puolisoiden välillä ei ole onnistuttu muutoin tekemään.

Huolehdimme omasta osaamisestamme ja pysyttelemme muutonkin oikeudellisissa asioissa ns. ajan hermolla ja olemme valmiita hakemaan hoidettavanamme olevissa jutuissa ennakkoratkaisuja korkeimmalta oikeudelta. Tästä osoituksena on huoltoriitaa koskevien oikeudenkäyntikuluihin liittyvä ratkaisu KKO:2014:96, jossa ajamamme kanta voitti korkeimmassa oikeudessa.

Perintöoikeus

Asianajotoimisto Salo & Salo Oy palvelee sekä tavanomaisissa perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa, että erityisosaamista vaativissa tilanteissa. Hoidamme mm. seuraavia perintö- ja jäämistöoikeudellisia toimeksiantoja: 

 • Perunkirjoitukset
 • Perinnönjaot
 • Testamentit
 • Käräjäoikeuden määräämät pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät
 • Ennakoivat toimenpiteet omaisuusjärjestelyissä ja verosuunnittelu

Verosuunnittelu on keskeinen osa kaikkia perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Sen pääsääntö on helppo: ryhdy suunnittelemaan perintöasioita mahdollisimman ajoissa.

Perintöoikeuden alalla edustamme osaamista, jota saatavilla tavallisesti vain perintöoikeuteen erikoistuneilta asianajotoimistoilta.

Työoikeus

Työsuhteisiin liittyy työsopimusta solmittaessa, työsuhteen aikana, sekä erityisesti työsuhteen päättyessä runsaasti oikeudellisia kysymyksiä. 

Oli kyse sitten työsopimuksen tulkinnasta, työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta tai muista työsuhteesta aiheutuvista erimielisyyksistä, voi toimistomme auttaa Sinua tai yritystäsi.

Toimistollamme on yli 20 vuoden kattava kokemus työoikeuden alaan kuuluvien riita-asioiden hoitamisesta sekä työntekijöiden, että työnantajien puolella.

Tarjoamme yrityksille myös kattavaa konsultointiapua työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Voimme avustaa yritystäsi esimerkiksi työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, työehtosopimusten tulkinnassa sekä yhteistoimintamenettelyyn liittyvissä asioissa.

Sopimusoikeus

Sopimusten merkitys ennakollisena riskienhallintakeinona on huomattava. Yhteiskunnan nopea oikeudellistuminen on  entisestään korostanut sopimusten merkitystä. 

Pystyäkseen toimimaan haluamallaan tavalla yksityisten ihmisten ja yrityksen on sopimuksia solmiessaan pystyttävä ennakoimaan toimialalleen tyypillisiä ja myös epätyypillisiä tapahtumia. Meidän tehtävämme on auttaa asiakkaitamme näiden tilanteiden hahmottamisessa. Hyvän sopimuksen avulla turvataan oma asema muuttuneissakin olosuhteissa. Hyvin laadittu sopimus myös varmistaa sopimusrikkomustapauksessa vahingonkorvauksen saamisen tai muun suoritteen.

Lakimiehemme suunnittelevat päämiehillemme sopimuksia, avustavat sopimusneuvotteluissa ja toteuttavat neuvottelujen tuloksina syntyviä sopimuksia. Laadimme myös erilaisia liiketoimintaan liittyviä ohjeita, ehtoja ja sopimuskokoelmia. Riitaisissa tilanteissa avustamme asiakkaitamme sovintoneuvotteluissa ja mahdollisissa riitaprosesseissa.

Vahingonkorvausoikeus

Yritysten ja enenevissä määrin myös yksityisten henkilöiden toiminta perustuu erilaisiin sopimuksiin tai muuhun yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Vastuut sopimuksissa ja muussa toiminnassa ovat laaja-alaiset ja voivat helposti yllättää kokeneenkin toimijan. Vahingonkorvauksen määrittelyssä lähtökohtana on aina täyden korvauksen periaate, jossa vahingon kärsinyt osapuoli on saatettava siihen asemaan, jossa hän olisi, mikäli vahinkoa ei olisi sattunut lainkaan. 

Suomalaisessa vahingonkorvausoikeudessa on tärkeää korostaa, ettei kukaan voi vahingonkorvauksena saada enempää kuin sattuneen vahingon määrän, eli vahingon johdosta ei voi rikastua. Tämä asettaa ylärajan täydenkorvauksen periaatteelle. Toisaalta myös täyden korvauksen periaatteesta voidaan poiketa alaspäin. Vahinkoa voidaan näet tietyissä tapauksissa sovitella.

Oletpa sitten vahinkoa kärsinyt tai vahingonkorvausoikeudellisten vaatimusten kohteena oleva osapuoli, niin lakimiehemme selvittävät ja arvioivat puolestasi vahingonkorvauksen suuruuden tai vaatimusten lainmukaisuuden. Tilanteen oikea ja realistinen arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää oletpa kumpi osapuoli tahansa. Lakimiehemme hoitavat ammattitaidolla mahdolliset neuvotteut vastapuolen kanssa sekä tarvittaessa avustavat oikeudessa.

Liikejuridiikka

Yhtiöoikeus muodostaa liki kaikissa liikejuridissa toimeksiannoissa suunnitellun toimenpiteen selkärangan.

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus kaikissa yritystoimintaan liittyvissä lakiasioissa, ja tarjoamme palveluitamme koko yrityksen elämänkaaren ajalle.  Palveluvalikomaamme kuuluvat muun muassa.

 • yhtiöden perustaminen
 • työsuhdeasiat
 • rahoitus
 • verotusasiat
 • yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt
 • sopimusten laatiminen
 • riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit
 • immateriaalioikeudet
 • perintäasiat
 • maksukyvyttömyystilanteet: konkurssit ja yrityssaneeraukset

 

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Vaikka rahat ovat lopussa, ei kaikki ole lopussa - lue lisää tästä.

Maksuvaikeuksissa on olennaista toimia riittävän ajoissa.  Kun yhtiön kassan pohja on häämöttänyt jo pitkään ja yrittäjän koko työpäivä menee laskuista selviytymisen suunnitteluun, on usein jo liian myöhäistä.

Mikäli maksuvaikeuksiin päästään puuttumaan riittävän ajoissa, voi tilanne olla korjauskelpoinen.

Jos yrityksen perusliiketoiminta tai jokin osa siitä on kannattavaa ja maksuvaikeudet johtuvat tilapäisistä tai ennakoimattomista syistä, on yrityssaneeraus usein paras vaihtoehto niin yrityksen kuin velkojienkin kannalta.  Menestyksekkään yrityssaneerauksen kannalta on ensisijaisen tärkeää olla avoimessa yhteistyössä velkojien kanssa yhtiön tilanteen parantamiseksi.

Lakimiehillämme on vankka kokemus insolvenssioikeuden eri osa-alueilta. Alaamme kuuluvat:

 • konkurssipesien hoito
 • yrityssaneeraukset
 • takaisinsaantiprosessit
 • ulosotto

Kaikissa maksukyvyttömyystilanteissa korostuu hyvä yhteistyökyky erityisesti ammattivelkojien kanssa ja toiminta hyvän pesänhoitotavan ja konkurssiasian neuvottelukunnan suositusten mukaisesti. Kokemuksemme myötä tunnemme sekä velallisen että velkojien menettelytavat maksuvaikeuksien ilmetessä.

Älä viivyttele – ota yhteyttä heti yrityksesi tilanteen kartoittamiseksi ja mahdollisuuksien selvittämiseksi!

Rikosoikeus

Olemme erikoistuneet rikosten uhrien eli asianomistajien avustamiseen. Erityisesti olemme keskittyneet eri rikoksilla  aiheutettujen vahinkojen korvausmäärien oikeaan ja tarkkaan mitoittamiseen. Toimistomme lakimiehet ovat olleet avustajina sadoissa eri rikosoikeudenkäynneissä.

Tärkeää on, että otat meihin yhteyttä jo rikoksen tutkintavaiheessa eli mahdollisimman pian rikoksen tapahtumisen jälkeen.

Toimeksiannon tekemistä edeltävissä alkuneuvotteluissa selvitetään aina, onko päämiehellä oikeusturvavakuutus ja soveltuuko se käsillä olevaan tapaukseen. Ellei vakuutusta ole tai se ei kata kustannuksia, selvitämme päämiehen mahdollisuuden saada maksutonta oikeusapua. Katso erillinen osio molemmista hinnaston kohdalta.